Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
Taigh Chearsabhagh

Our Partners

Taigh Chearsabhagh



'S e urras eachdraidh ionadail agus ealain coimhearsnachd a' frithealadh Uibhist a Tuath, Beinn a' Bhaoghla, Uibhist a Deas agus Barraigh a tha ann an Urras Taigh Chearsabhagh. Tha e a' toirt diofar sheirbheisean don t-sluagh ionadail agus luchd-tadhail, nam measg sin taisbeanaidhean, foillseachaidhean, a' barantachadh obair ealain agus prògram obair ealain.

Tro phroiseact A'Bhaile, tha an t-Urras ag amas air ceanglaichean a dhèanamh eadar a shuidheachadh, eachdraidh, obair chruthachail agus daoine; cunntas tasglainn airson stuthan rannsachaidh agus fiosrachaidh do phroiseactan cruthachail sam àm ri teachd; agus airson stòrasan a thoirt do sgoiltean agus colaistean, agus gus cuideachadh a' cruthachadh stòr airson do dh'fhileantaich agus luchd-ionnsachaidh.

Tha proiseactan iomchaidh a' gabhail a-steach leasachadh agus obrachadh làrach-lìn an Urrais fhèin a' dèanamh o tasglann dhealbh-camara digiteach (tro SCRAN), prògram eadar-obrachail air làraich àrsaidheil agus eachdraidheil Uibhist, bhidio aithriseachd 'Passing Places', agus diofar phrògraman ealain.


Tadhail air an làraich-lìn


Collections

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village